Vekaletname Ücretleri

Vekaletname, bir kimsenin vekil olduğunu bildiren ve noter tarafından onaylanmış belgedir. Bu belgenin amacı vekil talep eden ve vekil olarak tayin edilen tarafların haklarını korumak, aynı zamanda da vekalet işlemini hukuken resmi kılmaktır. Vekaletname noterlik dairelerinden temin edebileceğiniz bir belgedir. Vekaletname imzalanırken bu işlem yetkili bir noter huzurunda gerçekleştirilir ve son olarak noter de imza atarak vekalet verilmesi işlemine şahitlik ettiğini doğrular. Böylece vekil tayin etme işlemi hukuki ve resmi olarak belgelenir. İleride gerek taraflar arasında gerek dış etkenlerle oluşabilecek karışıklıklarda noter onaylı bu belge kanıt olarak gösterilebilir, yani noter tarafından onaylanan bir vekaletname adli kanıt niteliği taşır.

Vekaletnamenin noterden alınması için ödenmesi gereken bir ücret vardır. Diğer işlemlerde olduğu gibi vekaletname düzenlenirken de farklı kategoriler için farklı fiyat tarifeleri uygulanır. Bu fiyat tarifeleri Türkiye Noterler Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla her yıl mart ayında yenilenir. Her tarifenin yeni tarife açıklanana kadar 1 yıl geçerliliği vardır. Ödenmesi gereken tutarlar listelenirken fiyat aralığı olarak yazılır. Ödeyeceğiniz net fiyatı bu aralıkta olmak şartıyla noteriniz belirler. 2019 yılının mart ayına kadar geçerli olan fiyat listesindeki bazı vekaletname ücretleri şu şekildedir:

Genel vekalet verme ücreti 200 – 550 TL
Muhasebe vekaleti verme ücreti 120 – 150 TL
Araç satışı için vekaletname verme ücreti 90,50 – 120 TL
Avukata vekaletname verme ücreti 90,50 – 120 TL

Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sayfasında “mevzuat” başlığındaki “tebliğler” seçeneğine tıklayarak en güncel fiyat çizelgesine ve ayrıntılı açıklamalara ulaşabilirsiniz. Ayrıca noter onaylı yeminli tercüme ihtiyaçlarınız için Çevirimvar.com'a göz atabilirsiniz.

Diğer yazılarımıza göz atmayı unutmayınız: