Noterler Birliği

Tam adıyla Türkiye Noterler Birliği 1972 yılından beri noterlerin hak ve menfaatlerini korumak adına görev yapmaktadır. Noterler Birliği bir kamu kurumu niteliğindedir ve merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Noterler Birliği hem noterlerin kendi arasındaki hem de noterler ve devlet arasındaki sağlıklı iletişim ve dengeyi sağlamaya çalışır. Çeşitli düzenlemeler ve kurallar getirerek noterlik mesleğinin kamu düzeni yararına olmasını sağlar ve istismarların önüne geçer. Noterler Birliği tarafından belirlenen yönetmelikle noterlik mesleğinin tarafsız ve güvenilir kimliğinin muhafaza edilmesi amaçlanır.

Türkiye Noterler Birliği’nin çalışmaları

Birliğin temel amacı noterlik mesleğini ve noterleri gözetmektir. Bu sebeple birlik yetkilileri noterlerin hayatlarını olumlu koşullarda yaşayabilmesini sağlamaya çalışır. Birlik tarafından noterler arasında sosyal etkinlikler düzenlenir, bu etkinliklerin amacı birlik ve yardımlaşmayı pekiştirmektir. Noterler birliği tarafından mesleğin gelişmesine yönelik dergi ve kitaplar yayımlanır. Birliğe üye noterler ev sahibi olmaktan çocuklarının eğitimine kadar pek çok alanda birlikten yardım alabilirler. Noterlikte görev yapacak katipler için de Noterler Birliği bünyesinde kurslar verilmektedir. Noter ücretleri ve noterlik mesleğinin icrasına yönelik belli başlı kurallar da Noterler Birliği tarafından belirlenir.

Noterler Birliği devlet kurumu mudur?

Türkiye’de görev yapan bütün noterler için merkez niteliğinde olan Türkiye Noterler Birliği, Adalet Bakanlığı’na rapor vermekle yükümlü bir kurumdur. Resmi kaynaklarda “kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu” olarak isimlendirilir. Devlet tarafından idari ve mali denetime tabi tutulmasına karşın direk olarak kamuya değil, noterlere yönelik bir kurumdur. Noterlerin temel amacı kamu düzenini sağlamak ve vatandaşın haklarını güvence altına almak olduğu için, Noterler Birliği de noterlerin haklarını savunarak dolaylı yoldan bir kamu hizmeti gerçekleştirir. Noterler ile ilgili daha detaylı bilgi için Noter Kimdir yazımıza göz atabilirsiniz.