Noterin Amacı Nedir?

İnsanların oldukça fazla miktarda para ödedikleri noterlerin amacı ve tam olarak ne yaptıkları birçok kişi tarafından öğrenilme önemi taşır. Çok yaygın bir meslek değildir çünkü kısıtlı miktarda ihtiyaç vardır. Bu nedenle, sayıları da şehirden şehre göre değişen noterler, aldıkları işin türüne göre birçok farklı kamu veya özel olarak iş yapabilmektedir. Bu yazıda, noterlerin, şahıs ve kurumlarda hangi işleri yaptıklarını ve noterlerin genel olarak amacını göreceksiniz. Öncelikle belirtmekte fayda var ki, şahısların veya kurumların arasındaki anlaşmazlığı önlemek ve güven ortamı çerçevesinde uzlaşmayı sağlamak ve çalışmak amacını gütmek noterin ilk akla gelen amaçlarından biridir. Yapılması gereken işi, bir bireye veya kuruma verilmeyen işleri resmiyete kavuşturur.

Noter İşlemleri

Alım ve satım işlemlerini, emlak satış sözleşmelerini, yasalarca resmi olarak yapılmaları istenen ama belli bir kademe belirtilmemiş olan bütün işleri noterler yapmaktadır. Bunlara ek olarak, kanunen tescillenmesi gereken işlemleri tescillerler. Genel olarak, dünden günümüze kadar noterler, halkın veya profesyonel şahısların gözünde hep bir güvence kaynağı olarak görülmüşlerdir. Bunlara kurum veya şahısları kanunların anlaşılması zor ve farklı yorumlanabilecek anlamlarından nispeten korumak ve insanların lehine çözülebilecek olayları veya durumları kanuna başvurmadan koruma altına almak şeklinde sıralayabiliriz. Dolayısıyla, noterlerin kanun önünde geçerliği vardır ve noterlerin yaptıkları her işlem yasaldır. Diyebiliriz ki, noterler resmi işlem yaptıkları için önemli bir konumda bulunurlar ve amaçlar ise hukuksal dayanak ve güvence oluşturmaktır şekilde konuyu özetleyebiliriz.