Noter Kimdir?

Noterde yaptırılan bir işlem için Harçlar Kanununa göre noterin aldığı harcın %30’u kadar da noter ücreti ödenir.

Türkiye Noterler Birliği’nin yayımladığı Noterlik Temel Bilgileri kitapçığında noterlerin aldığı ücretler: Düzenleme ücreti, yazı ücreti, çevirme ücreti, karşılaştırma ücreti, tescil ücreti, emanetlerin saklanması ücreti, defter onay ücreti, bildirim yazı ücreti, yol ödeneği, aracılık ücreti, memur eliyle tebliğ ücreti, terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesinden alınacak ücret, harç-damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti şeklinde sıralanır. Yaptırdığınız işlem hangi kategoride değerlendiriliyorsa o tarife üzerinden ücret ödersiniz. Her yıl mart ayında ücret tarifeleri güncellenir. Bu tarifedeki fiyatlar Türkiye Noterler Birliği’nin ve Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla belirlenir. En güncel listenin tamamına ve ücretlerin ayrıntılı açıklamasına Türkiye Noterler Birliği’nin resmi internet sayfasındaki ‘tebliğler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

Her yıl mart ayında yeni tarife belirlendiğinden 2018 yılında kullanıma giren tarife 1 Mart 2019’a kadar geçerliliğini korumaktadır. 1 Mart 2018’de açıklanan en güncel fiyat listesinin bir kısmı şu şekildedir:

Araç Tescili (Sıfır) 131,00 TL
Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 102,00 TL
Muhasebe Vekalet Ücreti 120,00 – 150,00 TL
Avukata Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120,00 TL
İhtarname Gönderme Ücreti 150,00 – 1,000 TL
Genel Vekalet Verme Ücreti 200,00 – 550,00 TL
Araç Satışı İçin Vekaletname Verme Ücreti 90,50 – 120,00 TL
1 Adet Tek Taraflı Evrak 40,00 TL
2 Adet Tek Taraflı Evrak 65,00 TL
1 Adet Çift Taraflı Evrak 50,00 TL
2 Adet Çift Taraflı Evrak 85,00 TL