Nasıl Noter Olunur?

Ülkemizin nüfusu ve iş şartları itibariyle, noterlik mesleği çoğu kişinin ilgisini çeken bir meslek olmuştur. Peki kimdir bu noterler, neden bu kadar önemlidir ve noter olmak için ne yapmak gerekir, gelin bu soruları beraber inceleyelim. Öncelikle, noter olabilmek için bir üniversitenin, dört yıllık hukuk bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Mezun olduktan sonra ise, kişinin, önce 1 yıl gibi bir süre olan avukatlık stajını tamamlaması gerekir. Yani, kişilerin hemen mezun olunca yapabileceği bir meslek değildir. Uzun sayılabilecek bir prosedürü vardır. Fakat, mesela, avukatlık ruhsatını alan kişilerin noterde bir yıl staj süresinin doldurması gerekmemektedir. Buna ek olarak, eğer kişi askeri ya da adli savcı veya hâkim olarak görev almış ise veya avukat olarak çalışmışsa, staj yapmadan da noter olması mümkündür.

Noter Kimdir?

Gördüğünüz üzere, bu aşamalar bireyin noter unvanını kazanması için yeterli değildir. Noterlik belgesi aldıktan sonra, kişi hemen bu mesleği icra edemez. Noterlik yapabilmesi için önce ihtiyaç olan bir yere atanması gerekir. Bu atamaları kişi Adalet Bakanlığı ilan açtığında görebilir. Noter olabilmek meşakkatli bir iştir. Kendi aralarında bile sınıflara ayrılan noterlik mesleğinde kademe kademe ilerlemek esastır. Kendi aralarında noterler üçe ayrılmaktadır. Dolayısıyla, noterlerin kazancı ve iş yoğunluğu da derecelerine ve nüfusa göre değişebilmektedir. Noter olmak isteyen kişiler bu dereceleri de göz önüne alarak bu işe başlamalıdırlar.

Noterlik Mesleği

Noterlik Kanunu’nun 40. maddesi gereğince, resmi bir daire olarak kabul görmektedir. Ancak, noterlik aynı zamanda serbest bir meslek olarak da kabul görür. Halkın gözünde güvenilirliği açısından önemli ve saygın bir meslek olan noter olmak kısa ve kolay yoldan sahip olunabilen bir meslek değildir.